Autimatic- Coaching
Coaching , Training & Begeleiding

Tegenwoordig hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Het is lastig om gekwalificeerde medewerkers of  medewerkers met een werkbare arbeidsethos te vinden en te behouden.  Medewerkers zijn op zoek naar een werkplek, die aansluit bij hun persoonlijke ambities . Of naar goede verdiensten, die hier tegenover staan.  (reëel of irreëel) 


Er zijn ook een groep medewerkers, die de diagnose Autisme, ADHD of andere uitdagingen hebben en dit niet delen met de werkgever.  Dit om te voorkomen dat ze hierop afgewezen worden, of uit eigen schaamte. In sommige gevallen merk je na een poosje toch dat er een aantal vaardigheden ontbreken of bepaalde gedragingen aanwezig zijn, die minder acceptabel of gewenst zijn.  Ze vallen 'buiten de boot'. 


En dan is er nog een groep medewerkers, die bepaalde aandachtspunten hebben en hier al  meerdere malen op zijn aangesproken. 

Te denken valt aan klachten over de persoonlijke hygiëne, zich niet aan werkafspraken houden, geen initiatief nemen, geen werkzaamheden kunnen afronden, moeilijk tot werk komen etc. Hier hoeft geen autisme, adhd of iets dergelijks  als grondligger de oorzaak van te zijn. 

Autimatic-Coaching kan werkgevers helpen. Ik bied integrale coaching, begeleiding of training. Wanneer een probleem zich op werk voordoet, kan de oorzaak bij de werknemer thuis liggen. En dan kan het zijn dat het werktraject over zal gaan in een stukje begeleiding, die vanuit de gemeente gefinancierd kan worden.  Ik kan dan coaching,  begeleiding of training  thuis bieden. Het voordeel is dat het traject vanuit de werkgever kan stoppen, de medewerker dezelfde coach behoudt en de  algehele welzijn verbeterd, wat weer effect zal hebben op de werkzaamheden.


Mocht een werknemer niet open staan voor coaching of niet in staat zijn om te ontwikkelen, zal dit schriftelijk uitgewerkt worden voor een dossieropbouw. Ook zal ik mijn netwerk kunnen aanspreken om alternatieve arbeidsplekken te verschaffen. Na gelang de uitkomst van het traject.  Uiteraard zijn hier nooit garanties in te geven. 


Het voordeel van het inzetten van Autimatic-Coaching. Uw bedrijf wordt als toegankelijk gezien. Een erkent bedrijf, waar medewerkers met een vorm van uitdaging in ieder geval welkom zijn om te solliciteren. Waar je open mag zijn over de uitdagingen, die jij ondervindt. Waar er meegedacht wordt aan de voorkant om het beste uit een medewerker te kunnen halen.

 E-mailen
Bellen
LinkedIn